Savijanje proteina jedan je od velikih izazova prirodnih znanosti u 21 stoljeću. Problem je izuzetno kompleksan, zbog toga što su proteini vrlo složene makromolekule. Primjenom rendgenske difrakcije i NMR tehnike moguće je približno odrediti njihovu strukturu, no eksperimentalna mjerenja imaju niz ograničenja, tako da su rezultati manjkavi ili uopće ne postoje. Zbog toga su metode kompjuterskog modeliranja strukture i simulacije svijanja proteina od velike važnosti.  Budući da simulacije zahtijevaju izuzetno mnogo kompjuterskog vremena, potrebno je razviti takve metode na GRID sustavima, što je tema našeg podprojekta ''Modeliranje i simulacija savijanja proteina i katalitičke uloge enzima''