Modeliranje i simulacija savijanja proteina i katalitičke uloge enzima

 

 

 

Opis projekta

Rezultati

Tutorial

Prezentacije

Linkovi


Suradnici na projektu:    Zvonimir Maksić, David Smith, Danijela Barić, Robert Vianello i Boris Kovačević